Impact corporate logo design
Image default
Computers / Internet / Searching

Ergonomie belangrijk voor welzijn van het personeel

Ergonomie is belangrijk voor het welzijn van het personeel, en dat is weer gunstig voor de onderneming. Dat komt door dat wanneer een werknemer ziek is, of langs de dokter, huisarts, tandarts of ziekenhuis moet dit kosten met zich mee geeft voor de werkgever. Er komen in feite geen extra kosten bij maar de werknemer moet natuurlijk doorbetaald worden zonder dat er werk wordt verricht, in feite kost de werknemer de werkgever geld zonder dat de werkgever er daden en werkzaamheden voor terug krijgt. Het is dus voor de werkgever van belang dat het personeel zo lang mogelijk op een goede en gezonde manier werkzaam houdt binnen de organisatie. Hier hebben beide partijen profijt van. Zowel de werkgever als de werknemer.

Er zijn meerdere dingen die een werkgever kan doen om zijn of haar personeel op een gezonde en duurzame inzetbare manier aan het werk te houden. Er zijn vele invloeden die werken op de gezondheid van het personeelsbestand ook al zou je dat niet denken als werkgever. Zo is het klimaat van de omgeving zeer zeker van belang voor de gezondheid van het personeel, nog niet eens gesproken over de effectiviteit die de werknemers hebben bij bepaalde klimaatomstandigheden. Het kan niet te vochtig maar ook zeker niet te droog zijn binnen de omgeving, daarnaast moet het de juiste temperatuur zijn. Het is natuurlijk belachelijk als werknemers het zodanig koud hebben, bij kou kan men zich namelijk minder goed concentreren. Tegenovergesteld het kan ook niet te warm zijn voor werknemers, zo kunnen zij hier van suf en slaperig worden.

Een ander punt waar de werkgever aan kan denken, is de ergonomie van de werkplek. Het zodanig aanpassen van de werkplekken zodat de werknemers geen lichamelijke klachten krijgen. Een te hoog of te laag bureau is namelijk slecht voor de rug en nek. Bij een stoel die niet ergonomisch is zal de werknemer snel klachten krijgen over de rug, armen, nek en schouders. Het is daarom van belang dat er gewerkt wordt met een ergonomisch bureau en een bureaustoel ergonomisch.

http://www.bnrkantoor.nl/